laterites

  • n. Đất sét
  • WebGạch đất sét
n.
1.
một hỗn hợp màu đỏ trên sắt và nhôm ôxít và hydroxit được hình thành bởi phong hóa của đá bazan trong điều kiện ẩm ướt, nhiệt đới.