lampshade

Cách phát âm:  US [ˈlæmpˌʃeɪd] UK ['læmp.ʃeɪd]
  • n.Đèn màu
  • WebSắc thái mới; Đèn bàn; Xốp nhựa
n.
1.
một bìa đính kèm trong một ánh sáng để làm cho nó ít tươi sáng
n.