juniorate

  • n.() (Chúa Giêsu sẽ chờ đợi để có được những yêu cầu được thành lập bởi các linh mục) hai năm AP lớp
  • WebNữ tu nguyện tạm thời; Trường cao đẳng nghệ thuật tự do