isobath

Cách phát âm:  US ['aɪsəˌbæθ] UK ['aɪsəbɑ:θ]
  • n.(Nước)-Shenzhen dòng
  • WebIsobath; Isobath; Isobath
n.
1.
một đường trên bản đồ của biển kết nối điểm có ở độ sâu tương tự
n.