iri

  • n.Immunoreactive insulin; Phản ứng miễn dịch hoạt động của insulin
  • WebChỉ số quốc tế gồ ghề (chỉ số quốc tế gồ ghề); Ischemia-reperfusion chấn thương (chấn thương ischemia-reperfusion); Nơi