infantas

  • n.(Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha) công chúa
  • WebAl Fantas; Rousseau Princess Hotel
n.
1.
con gái của một vị vua Tây Ban Nha hoặc tiếng Bồ Đào Nha
2.
vợ của một infante