inexistent

Cách phát âm:  US [ˌɪnɪg'zɪstənt] UK [ˌɪnɪg'zɪstənt]
  • adj.Mà không tồn tại; Bẩm sinh; Bên trong cổ