horve

Để định nghĩa của horve, vui lòng truy cập ở đây.

Europe >> Đan Mạch >> Horve
Europe >> Denmark >> Horve
 • Sắp xếp lại các chữ tiếng Anh: horve
 • Thêm một ký tự không tạo mới từ Anh.
 • Từ tiếng Anh có horve, với hơn 7 lá thư : Không có kết quả
 • Danh sách tất cả các từ tiếng Anh  Từ tiếng Anh bắt đầu với horve, Từ tiếng Anh có chứa horve hoặc Từ tiếng Anh kết thúc với horve
 • Với theo thứ tự, Từ tiếng Anh được hình thành bởi bất kỳ phần nào của :  h  ho  horve  or  r  v  ve  e
 • Dựa trên horve, tất cả các từ tiếng Anh, được hình thành bằng cách thay đổi một ký tự
 • Tạo mới từ tiếng Anh với các cặp thư cùng một:  ho  or  rv  ve
 • Tìm thấy từ bắt đầu với horve bằng thư tiếp theo
 • Từ tiếng Anh bắt đầu với horve :
  horve 
 • Từ tiếng Anh có chứa horve :
  horve 
 • Từ tiếng Anh kết thúc với horve :
  horve 

Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của horve là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của horve bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của horve bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của horve. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như horve. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho horve cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của horve. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của horve: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa horve. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh horve trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của horve, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì horve thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng horve, từ tiếng Anh có chứa horve, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng horve.