helv

  • WebHoàng tử Helv
  • Sắp xếp lại các chữ tiếng Anh: helv
  • Thêm một ký tự không tạo mới từ Anh.
  • Từ tiếng Anh có helv, với hơn 7 lá thư : Không có kết quả
  • Danh sách tất cả các từ tiếng Anh  Từ tiếng Anh bắt đầu với helv, Từ tiếng Anh có chứa helv hoặc Từ tiếng Anh kết thúc với helv
  • Với theo thứ tự, Từ tiếng Anh được hình thành bởi bất kỳ phần nào của helvhe  hel  e  el  elv  lv  v

  • Dựa trên helv, tất cả các từ tiếng Anh, được hình thành bằng cách thay đổi một ký tự
  • Tạo mới từ tiếng Anh với các cặp thư cùng một:  he  el  lv
  • Tìm thấy từ bắt đầu với helv bằng thư tiếp theo

Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của helv là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của helv bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của helv bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của helv. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như helv. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho helv cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của helv. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của helv: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa helv. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh helv trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của helv, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì helv thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng helv, từ tiếng Anh có chứa helv, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng helv.