heida

Để định nghĩa của heida, vui lòng truy cập ở đây.

Trung Đông >> Vương Quốc Anh >> Heida
Middle East >> United Arab Emirates >> Heida
 • Sắp xếp lại các chữ tiếng Anh: heida
  hedai 
 • Dựa trên heida, từ mới được hình thành bằng cách thêm một ký tự ở đầu hoặc cuối
  l - halide  hailed  daheli 
  m - midhea 
  n - haiden 
  r - haired 
 • Từ tiếng Anh có heida, với hơn 7 lá thư : Không có kết quả
 • Danh sách tất cả các từ tiếng Anh  Từ tiếng Anh bắt đầu với heida, Từ tiếng Anh có chứa heida hoặc Từ tiếng Anh kết thúc với heida
 • Với theo thứ tự, Từ tiếng Anh được hình thành bởi bất kỳ phần nào của :  h  he  heida  e  id  a
 • Dựa trên heida, tất cả các từ tiếng Anh, được hình thành bằng cách thay đổi một ký tự
 • Tạo mới từ tiếng Anh với các cặp thư cùng một:  he  ei  id  da
 • Tìm thấy từ bắt đầu với heida bằng thư tiếp theo
 • Từ tiếng Anh bắt đầu với heida :
  heida 
 • Từ tiếng Anh có chứa heida :
  heida 
 • Từ tiếng Anh kết thúc với heida :
  heida 

Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của heida là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của heida bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của heida bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của heida. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như heida. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho heida cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của heida. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của heida: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa heida. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh heida trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của heida, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì heida thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng heida, từ tiếng Anh có chứa heida, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng heida.