flapdoodles

  • n.Tuyệt đối crap
  • WebVô nghĩa; Điên nói chuyện
n.
1.
nói chuyện ngớ ngẩn hoặc vô nghĩa
n.