fl

  • WebXương đùi (chiều dài xương đùi); Florida (Florida); Nang ung thư hạch (nang ung thư hạch)
na.
1.
tầng
2.
ngoại ngữ
3.
florin
4.
Đại úy
5.
Florida
6.
floruit
7.
sáo
Variant_forms_offl.

Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của fl là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của fl bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của fl bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của fl. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như fl. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho fl cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của fl. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của fl: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa fl. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh fl trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của fl, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì fl thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng fl, từ tiếng Anh có chứa fl, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng fl.