endoplasms

  • n."Cuộc sống" endoplasmic
  • WebTế bào chất; Trong tế bào chất; Trong bột giấy
n.
1.
Các lớp bên trong, chất lỏng hơn của tế bào chất trong một tế bào
n.