dreamlands

Cách phát âm:  US [ˈdrimˌlænd] UK [ˈdriːmˌlænd]
  • na.Dreamland; Thế giới tưởng tượng
  • WebMa thuật ước mơ; ZTE utopia; Giấc mơ đất nước
n.
1.
giấc ngủ
2.
một tình huống dễ chịu mà chỉ tồn tại trong tưởng tượng của bạn