distributees

  • na.Distributee
  • WebPhân phối; Phân phối của người; Người hưởng lợi bất động sản
n.
1.
ai đó có quyền một phần bất động sản của một người đã chết mà không làm cho một di chúc