cryptogams

  • n."Trồng" cryptogams
  • WebSpore cây
n.
1.
một sinh vật như dương xỉ, rêu, tảo, hoặc nấm mà tái tạo bằng phương tiện của các bào tử thay vì hạt giống