crenations

  • n.Quanh răng; Co rút (RBC)
  • WebLàm tròn răng cưa; Co rút di động; Gợn sóng
n.
1.
một chiếu tròn từ cạnh hoặc bề mặt của một cái gì đó như một lá thực vật hoặc một đồng xu
2.
một cạnh vỏ sò, hoặc một bề mặt với tròn dự
3.
một điều kiện y tế mà trong đó các tế bào máu đỏ co lại và phát triển nhiều lõm và những chỗ lồi lõm