courtside

Cách phát âm:  US ['kɔrtsaɪd] UK ['kɔ:tsaɪd]
  • WebLĩnh vực; Courtside; Vé ringside
adj.
1.
ở phía bên của một tòa án thể thao nơi một trận đấu hoặc các trò chơi như quần vợt hay bóng rổ đang được chơi