cosmogenic

Cách phát âm:  US [ˌkɒzmə'dʒenɪk] UK [kɒzmə'dʒenɪk]
  • adj.Sản xuất bởi tia vũ trụ; Nguồn gốc của vũ trụ; Từ các tia vũ trụ; Nguồn tia vũ trụ
  • WebNguồn gốc của vũ trụ; Vũ sinh nuclides; Vũ trụ