cocklofts

  • n.Gác mái (nhỏ)
  • WebCăn gác; Cockloft; Gác mái
n.
1.
một căn phòng nhỏ bên dưới mái nhà của một tòa nhà
n.