careerist

Cách phát âm:  US [kəˈrɪrɪst] UK [kəˈrɪərɪst]
  • n.Tùy thuộc vào nguyên nhân là quan trọng hơn tất cả những người; Sự nghiệp
  • WebCareerists; Nhà đầu cơ; Sự cống hiến
n.
1.
một người bước vào một nghề nghiệp để thành công trong nó, nhưng không chăm sóc rất nhiều về các nguyên tắc