briolettes

  • n.Bề mặt của kim cương; Đá hình ô liu
  • WebBriolette; Sao-cắt; Hình thả mịn
n.
1.
một đá quý cắt trong hình dạng của một giọt hoặc hình bầu dục
n.
1.