blackwood

  • n.Blackwood
  • WebGỗ tối; Gỗ màu đen yêu cầu giá thầu; Mun
n.
1.
một bụi lớn hay cây gỗ với không dễ thấy hoa màu vàng nhạt và có giá trị tối màu nâu gỗ, tìm thấy trong các khu vực ôn đới của Úc.
2.
một gỗ cứng nhiệt đới cây, bản địa của châu Phi phía Nam và phía tây, với hoa màu trắng và có giá trị màu đen gỗ được sử dụng trong việc đưa ra các nhạc cụ và tác phẩm điêu khắc trang trí.
3.
gỗ cứng tối màu được sản xuất bởi blackwood cây
Europe >> Vương Quốc Anh >> Blackwood
Pacific Ocean and Australia >> Australia >> Blackwood