bignonias

  • n."Nhà máy" bigenuoteng thực vật
  • WebMàu tím Veda; Chi tím Veda; Chi saritaea Magnifica
n.
1.
một cây thường xanh thân gỗ leo bush.