badmintons

Cách phát âm:  US [ˈbædmɪntən] UK ['bædmɪntən]
  • n.Cầu lông; (Vương Quốc Anh), rượu vang và soda
  • WebCầu lông; Chơi cầu lông; Bloomington
n.
1.
một trò chơi mà trong đó hai hoặc bốn người chơi sử dụng vợt để đạt một shuttlecocka nhỏ đối tượng ánh sáng với lông trên nó với nhau trên một mạng lưới

Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của badmintons là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của badmintons bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của badmintons bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của badmintons. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như badmintons. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho badmintons cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của badmintons. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của badmintons: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa badmintons. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh badmintons trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của badmintons, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì badmintons thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng badmintons, từ tiếng Anh có chứa badmintons, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng badmintons.