babysitters

Cách phát âm:  US [ˈbeɪbiˌsɪtər] UK [ˈbeɪbiˌsɪtə(r)]
  • n.(Cửa) trên tàu; Y tá (Trang chủ)
  • WebY tá; Các em bé trên tàu; Người giữ trẻ đẹp
n.
1.
một người bạn trả tiền để đến với ngôi nhà của bạn và chăm sóc trẻ em của bạn trong khi bạn đang không có, đặc biệt là vào buổi tối
2.
một người nào đó mà công việc là để chăm sóc cho trẻ em của người khác trong khi họ đang làm việc. Từ Anh là childminder