aps

Cách phát âm:  US [ˈæps] UK [ˈæps]
  • abbr.(= Xã hội hòa bình người Mỹ) Mỹ Hiệp hội cho hòa bình
  • WebHoa Kỳ của vật lý (Hiệp hội vật lý Mỹ); Ammonium persulfate (Ammoniumpersulfate); Xương cựa polysacarit
abbr.
1.
(= Xã hội hòa bình người Mỹ)
2.
(= Hội Triết học Hoa Kỳ)
3.
(= Hội vật lý Hoa Kỳ)
4.
(= Hội tem Hoa Kỳ)
abbr.
1.
(= American Peace Society) 
2.
(= American Philosophical Society) 
3.
(= American Physical Society) 
4.
(= American Philatelic Society) 
  • Sắp xếp lại các chữ tiếng Anh: aps
  • Thêm một ký tự không tạo mới từ Anh.
  • Từ tiếng Anh có aps, với hơn 7 lá thư : Không có kết quả
  • Danh sách tất cả các từ tiếng Anh  Từ tiếng Anh bắt đầu với aps, Từ tiếng Anh có chứa aps hoặc Từ tiếng Anh kết thúc với aps
  • Với theo thứ tự, Từ tiếng Anh được hình thành bởi bất kỳ phần nào của apsa  p  s

  • Dựa trên aps, tất cả các từ tiếng Anh, được hình thành bằng cách thay đổi một ký tự
  • Tạo mới từ tiếng Anh với các cặp thư cùng một:  ap  ps
  • Tìm thấy từ bắt đầu với aps bằng thư tiếp theo

Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của aps là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của aps bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của aps bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của aps. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như aps. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho aps cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của aps. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của aps: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa aps. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh aps trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của aps, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì aps thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng aps, từ tiếng Anh có chứa aps, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng aps.