am

Cách phát âm:  US [əm] UK [ˌeɪ'em]
  • abbr.(=
  • v.(I) là
  • WebAm (điều chế biên độ), PM (sáng), Hoa Kỳ (Mỹ)
v.
1.
người đầu tiên từ trình bày của ""
abbr.
1.
(= ante meridiem) được sử dụng sau một thời gian cho thấy rằng nó là từ nửa đêm đến giữa trưa
2.
[Wireless] (= điều chế biên độ) một hệ thống phát thanh truyền tín hiệu vô tuyến. Đài phát thanh AM thường có chất lượng âm thanh thấp hơn so với đài FM
3.
[Quốc gia] (= Mỹ; Mỹ)
4.
[Quốc gia] (= Amenia)
v.
1.
abbr.
1.
(= ante meridiem) used after a time for showing that it is between midnight and noon 
2.
[ Wireless](= amplitude modulation) a system for broadcasting radio signals. AM radio usually has lower sound quality than FM radio 
3.
[ Country](= America; American) 
4.
[ Country](= Amenia) 

Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của am là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của am bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của am bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của am. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như am. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho am cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của am. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của am: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa am. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh am trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của am, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì am thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng am, từ tiếng Anh có chứa am, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng am.