ailurophobes

  • WebBệnh mèo
n.
1.
ai đó những người ghét hoặc sợ mèo
n.