adellu

Để định nghĩa của adellu, vui lòng truy cập ở đây.


Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của adellu là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của adellu bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của adellu bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của adellu. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như adellu. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho adellu cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của adellu. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của adellu: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa adellu. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh adellu trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của adellu, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì adellu thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng adellu, từ tiếng Anh có chứa adellu, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng adellu.