acariasis

Cách phát âm:  US [ˌækə'raɪəsɪs] UK [ˌækə'raɪəsɪs]
  • n.(Bọ ve)
  • WebMite bệnh; Bệnh ghẻ; Chí bọ ve
n.
1.
phá hoại của da với bọ ve hoặc bọ ve