abacterial

Cách phát âm:  US [ˌeɪbæk'tɪri:əl] UK [eɪbæk'tɪərɪəl]
  • adj.Phòng không-vi khuẩn; Vô trùng; Vi khuẩn miễn phí