ultrasounds

Вимова:  US [ˈʌltrəˌsaʊnd] UK ['ʌltrə.saʊnd]
  • n.Ультразвукові
  • WebУльтразвукової обробки зображень; Рентген і Ультразвуковий обладнання; Scan ультразвук
n.
1.
засіб отримання зображення органу всередині в організм людини, за допомогою звукової хвилі; процес, в якому частиною чиєсь тіло розглядається за допомогою ультразвуку, особливо дитину всередині її матері тіла
n.
1.
a way of producing an image of an organ inside someone's body using sound waves; a process in which a part of someone's body is examined using ultrasound, especially a baby inside its mother's body