parashahs

Визначення parashahs, будь ласка, відвідайте тут.