organophosphorus

Вимова:  US [ˌɔrgənoʊ'fɒsfərəs] UK [ɔ:gənəʊ'fɒsfərəs]
  • adj.Органічні фосфору
  • WebФосфороорганічні агентів; Фосфороорганічні пестицидів; Фосфороорганічні фунгіциди
adj.
1.
стосуються органічних сполук, що містять фосфатні групи