nonliterate

  • WebНе вдається прочитати або записати; Не вдається прочитати або записати; Без слів