locomotory

Вимова:  US [loʊkə'moʊtərɪ] UK [ləʊkə'məʊtərɪ]
  • adj.Спорт