linearization

Вимова:  US [lɪnɪəraɪ'zeɪʃən] UK [lɪnɪəraɪ'zeɪʃən]
  • n.Лінеаризація
  • WebЛінеаризованої; Лінійного підстроювання; Вирівнювання