limpsiest

  • adj."Limpsy" до найвищих рівнях; "Limpsey" на найвищому рівні