hi

Вимова:  US [haɪ] UK [haɪ]
  • int.Неформальні, Привіт
  • abbr.Письмові абревіатура Гавайські острови
  • WebПривіт; оглянуто hemagglutination гальмування (hemagglutination гальмування); Передай привіт
int.
1.
< неформальних > використовується як привітання або залучити когось ' s увагу, подібні як "Привіт"
abbr.
1.
письмові абревіатура Гавайські острови
2.
(= високої інтенсивності)
3.
письмові абревіатуру "високий"
int.
1.
<<>  used as a greeting or to attract somebody' s attention, similar as " hello" 
abbr.
2.
(= high intensity) 
3.
the written abbreviation of " high"