betrotheds

Вимова:  US [bɪˈtroʊðd] UK [bɪˈtrəʊðd]
  • adj.Заручена
  • n.Її [дружина]
  • WebНареченою; Займаються; Займається
fiancé fiancée intended
n.
1.
старі слова, що означає "людина, що беруть участь до"
n.
1.
an old word meaning  the person you are engaged to”