teg

  • abbr.(=
  • n.İki koyun
  • Webİki yaşındaki kuzu (triethyleneglycol); Tromboelastografi; termoelektrik jeneratör
abbr.
1.
(üst kenarı (s) yaldızlı =)
2.
Tegg türevi
abbr.
1.
(= top edge( s) gilt)