sulcat

sulcat bir açıklaması için lütfen ziyaret burada.


Bu sayfa sulcat anlamını açıklamak için oluşturulur. Burada, İngilizce ve diğer 40 dilde sulcat tam tanımları bulabilirsiniz. Her şeyden önce, ses simgeleri tıklayarak Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesi sulcat telaffuzlarını dinleyebilirsiniz. Sonra, sulcat en popüler web tanımları listesi. Bunlar doğru olmasa da, ancak Internet çağındaki en güncel açıklamaları temsil eder. Ayrıca, sulcat ile aynı anlamlara sahip diğer kelimeleri de listeliyoruz. Eşanlamlılara ek olarak, sulcat için büyük zıtanlamlılar da listelenmiştir. Ayrıntılı sözcük listesi için, eşanlamlılar ve zıt anlamlılar arasında geçiş yapmak için sekmeleri tıklatabilirsiniz. Daha da önemlisi, DigoPaul.com sözlüğün sulcat'nın doğru anlamlarını sağladığı 'İngilizce Tanımlar' sekmesini göreceksiniz. Üçüncü olarak, sulcat nın diğer sözcük biçimlerini listeliyoruz: isim, sıfat, fiil ve zarf. Dördüncü olarak, sulcat içeren örnek cümleler veriyoruz. Bu cümleler, sulcat kelimesinin İngilizce sözcüklerini gerçek bir cümlede nasıl kullanabileceğinizi gösterir. Beşinci olarak, sulcat nın tanımlarını daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için, sulcat nın gerçekte ne anlama geldiğini göstermek için üç resim de salıyoruz. Son olarak, sulcat ile başlayan İngilizce kelimeleri, sulcat içeren İngilizce kelimeleri ve sulcat ile biten İngilizce kelimeleri listeliyoruz.