simile

Telaffuz:  US [ˈsɪmɪli] UK [ˈsɪməli]
  • n.Benzetme; similes kullanımı
  • WebMetafor ve similes; benzetme yöntemi
n.
1.
bir şey bir şey başka "gibi" veya "farklı", örneğin o yiyor"domuz gibi"; sözcüklerini kullanarak karşılaştırarak açıklayan bir ifade similes kullanımı
n.
1.
a phrase that describes something by comparing it to something else using the word  like” or  as” for example  He eats like a pig” the use of similes