onomatopoeia

Telaffuz:  US [ˌɑnəmætəˈpiə] UK [ˌɒnəʊmætəˈpiːə]
  • n.Gibi ses; Yansıma; Yankısı
  • WebYansıma; Yansıma; ' I tıklatın
n.
1.
gibi kelimelerin kullanılması "buzz" ve "onlar için başvuruda bulunan ses sanki thud"
n.
1.
the use of words such as  buzz” and  thud” that sound like the sound which they refer to