incurvates

  • adj.İç eğri
  • v.(Neden) iç eğri
  • Webİçe; Bent
adj.
1.
eğri veya içe doğru bükme
adj.