federalism

Telaffuz:  US [ˈfed(ə)rəˌlɪzəm] UK [ˈfed(ə)rəlɪz(ə)m]
  • n.Federal sistem; "Amerika tarihinin" federalizm
  • WebFederal sistem; Federal kurumları; Federal politika
n.
1.
Federal türevi
2.
federal bir siyasi sistem
3.
federal bir sistem yönetim en iyi biçimi olduğu inancı