whack

การออกเสียง:  US [hwæk] UK [wæk]
  • n.ระเบิด THUMP ใช้ร่วมกัน
  • v.เล่น เลย ชนะ โบว์ลิ่งลง
  • Webพิมพ์ lashed เพอร์คัชชัน
v.
1.
ตีคนหรือบางสิ่งบางอย่างที่ มีจำนวนมากของกองทัพ
2.
ค่าใช้จ่ายบุคคลเงินจำนวนมาก
n.
1.
การกระทำ ของตีคน หรือบางสิ่งบางอย่าง มีแรง หรือเสียงที่ทำให้
2.
พระราชบัญญัติการวิจารณ์บุคคลสาธารณะ
3.
ยอดเงินของบางสิ่ง เงินปกติ