vermiculated

  • adj.หนอนรูป Moth (ชนิด); หนอน โดยนัย
  • v.ผู้ใหญ่เหมือน moth การตกแต่ง Hieroglyph การ vermiculate
  • Webหนอน เหมือนหนอน
adj.
1.
มีหยักเช่นเคลื่อนไหว รูปร่าง หรือเพลงของหนอน
2.
มีหลายบิดและเปลี่ยน
3.
มีลักษณะปรากฏหนอน-กิน
v.
1.
ติดบางหยักหรือรูปแบบ