valeontades

สำหรับคำนิยามของ valeontades กรุณาเยี่ยมชมที่นี่.

ยุโรป >> กรีซ >> Valeontades
Europe >> Greece >> Valeontades

เพจนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออธิบายความหมายของ valeontades ที่นี่คุณสามารถค้นหาคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ valeontades ในภาษาอังกฤษและ๔๐อื่นๆ ก่อนอื่นคุณสามารถฟังการออกเสียงของ valeontades ในภาษาอังกฤษอเมริกันและอังกฤษโดยคลิกที่ไอคอนเสียง ต่อไปเราจะแสดงข้อกำหนดของเว็บที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของ valeontades แม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ถูกต้องแต่เป็นตัวแทนของคำอธิบายที่ทันสมัยที่สุดในยุคอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้เรายังแสดงคำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกับ valeontades นอกจากนี้ยังมีการแสดง antonyms ที่สำคัญสำหรับ valeontades อีกด้วย สำหรับรายการคำโดยละเอียดคุณสามา antonyms แท็บเพื่อสลับไปมา ที่สำคัญ, คุณจะเห็นแท็บของคำจำกัดความในภาษาอังกฤษที่พจนานุกรม DigoPaul.com ให้ความหมายที่ถูกต้องของ valeontades. ประการที่หนึ่งเราจะแสดงรายการรูปแบบคำอื่นๆของ valeontades: นาม, คำคุณศัพท์, กริยา, และ adverb สี่เราจะให้ประโยคตัวอย่างที่ประกอบด้วย valeontades ประโยคเหล่านี้แสดงให้คุณทราบว่าคุณสามารถใช้คำภาษาอังกฤษของ valeontades ในประโยคจริงได้อย่างไร ห้าเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความหมายของ valeontades ได้ดีขึ้นเรายังมีภาพสามรูปเพื่อแสดงให้เห็นว่า valeontades หมายความว่าอย่างไร ในที่สุดเราจะแสดงคำภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย valeontades คำภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย valeontades และคำภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย valeontades